09.12.2023 | 12:50
Връзкари лапат заплати без работа, за съветниците няма лев
Общинарят Георги Антонов направи разкрития

Връзкари са назначени към община Луковит и получават заплати, без реално да полагат никаква работа. Същевременно общинските съветници в града не са получили полагащите им се възнаграждения, въпросът е защо и къде е прокуратурата?

Скандалът лъсна от сигнал до Narod.bg, изпратен от общинския съветник Георги Антонов. Сигналът е препратен до Инспекцията по труда в Ловеч, вижте какво пише нашият читател:

ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛОВЕЧ

КОПИЕ: ДО ИА ,,ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

До Електронен сайт Narod. bg

ЖАЛБА

От Георги Антонов Антонов- ЕГН 620524**** гр. Луковит ул. „Васил Левски“ №3 тел. 0899116*** имейл go6o_antonov@abv.bg

Относно: Неизплащане на трудово възнаграждение на общински съветник

Уважаема г-жо Николова,

С решение №113- МИ/ 29.10.2023 г. на ОИК Луковит съм обявен за избран общински съветник в Общински съвет – Луковит.

През месец ноември т.г. Общинският съвет проведе две редовни заседания. Практиката е в края на всеки календарен месец общинските съветници да получават полагащото им се възнаграждение.

За изненада на мен, а може би и на голяма част от колегите, за м. ноември 2023 г. общинските съветници в Общински съвет Луковит не получиха възнаграждения. Обяснението на Председателя на общинския съвет д-р Данаил Динков бе, че ,,заплатите ще бъдат преизчислени на база бъдещо решение на съвета“.

Съгласно чл. 34 ал. 1 от ЗМСМА ,,Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници “.

До приемането на нов правилник дейността и решение в тази посока в сила е ,,стария“ ,,Правилник за дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и връзките му с общинската администрация мандат 2019-2023 г.“

В този смисъл е приложима нормата на чл.22 ал. 1 от Правилника, а именно ,,Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец е в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в Общинска администрация Луковит за съответния месец. “

Предвид на горното, моля да разпоредите проверка, която да установи:

1. Правомерно ли е не е изплатено възнаграждение на общинските съветници в Общински съвет Луковит.

2. Какъв е размерът на средната брутна за м. ноември 2023 г. на (подчертавам) лицата включени в структурата на администрацията на Община Луковит?

Защо се налага подобно уточнение? Имам съмнения, че на щат в общината се водят лица, които не извършват реална трудова дейност.

Същите са назначени на минимална работна заплата (както се казва: малко, но от сърце). Моите съмнения се засилиха от публичното изявление на общинския съветник Д.В., който ги нарече ,,лица, които работят по време на избори“. Ако има такива, те сериозно ще деформират размера на средната брутна работна заплата.

3. Има ли виновни длъжностни лица, ако заплатите неправомерно са спрени?

08.12.2023 г. С уважение: Г. Антонов

оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране