07.08.2019 | 12:25
Печалбата на банките вече гони 1 млрд. лв.
Заради европейските проверки нашите трезори трескаво чистиха лоши заеми

Печалбата на банките в България подгони нови рекорди. Още към средата на годината тя вече е наближила 1 милиард лева, показват данните на БНБ към 30 юни. Точният резултат след данъчното облагане е 918 млн. лв. Това е със 117 млн. лв., или 14.6%, повече в сравнение със същия период на 2018 г.

Въпреки безпрецедентно ниските лихви всеки месец от началото на годината секторът неизменно отчита двуцифрен ръст на чистата си печалба. С това темпо трезорите със сигурност ще подобрят рекорда от миналата година, когато бе отчетена общо 1.678 млрд. лв. печалба – най-добрият финансов резултат дори отпреди кризата.

Данните показват, че банките продължават да компенсират ниските лихви с по-високи такси и комисиони. На фона на кредитния бум нетният лихвен доход за полугодието се увеличава незначително – от 1.379 млрд. лева в края на юни 2018 г. до 1.346 млрд. този юни, или с 2.4%. В същото време приходите от такси и комисиони за една година са нараснали с 5.2% – от 517.790 млн. лв. на 544.912 млн. лв.

Принос за доброто представяне на банките имат и по-ниските разходи за обезценка, което оставя по-голяма печалба. За полугодието тези разходи са на стойност 183 млн. лв. при 207 млн. лв. година по-рано. Съществено влияние оказа прегледът на качеството на активите и стрес тестовете на шест български банки, проведени от ЕЦБ. За тази проверка трезорите се подготвят от миналата година, като активно се разчиствали лоши кредити.

В края на юни необслужваните заеми са на стойност 6.478 млрд. лв. при 6.711 млрд. лв. в края на март, сочат данните на БНБ. Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.2% при 7.4% към март 2019 г.
Принос за печалбата на банките има и еднократният приход през май от 130 млн. лв. от дивиденти. Става дума за отчисленията на дъщерните дружества за бързи кредити, лизинг, застраховане и др. към банките, които се явяват техни основни акционери.

Loading...
оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране