20.05.2020 | 13:00
Шефът на ТЕЦ-Враца: Разнообразяването на енергийния микс чрез алтернативни горива дава възможност да поддържаме екологичните стандарти
Биомасата са слънчогледови люспи и слама. Какво неекологично има в тях?, казва инж. Радослав Михайлов

Разговаряме с инж. Радослав Михайлов, който от 2013 г. е изпълнителен директор на “Топлофикация Враца”. Трудовата му кариера е започнала в „Химко“ – Враца, но дълги години работи в топлофикационното дружество. Възпитаник е на Технически университет – Варна.

Инж. Михайлов, има ли гъвкавост отрасълът ви да започне да използва възобновяема енергия за централното отопление?

В момента за производството на топлинна енергия за битови нужди се използват основно изкопаеми горива като въглища и природен газ. През последните няколко години възобновяемите енергийни източници започнаха все по-усилено да се развиват и да се налагат и на територията на България. Целта е да се подобри ефективността на системите, които използват този вид енергия.

А според вас, зелената сделка ще окаже ли влияние върху сектора в България?

Да. Ние сме част от Европейския съюз (ЕС) и за това влиянието на т.нар. „Зелена сделка“ има пряко отражение и върху производството. Търсенето и прилагането на добрите практики и технологии от останалите европейски страни вече се вижда и у нас. Основната задача на всички топлофикационни предприятия, е намаляването на вредните емисии и повишаването на енергийната ефективност. Поради тази причина възобновяемите енергийни източници изиграват важна роля в целия процес. Стараем се да разнообразяваме енергийния си микс и да проявяваме гъвкавост с цел изпълнението на всички стандарти на ЕС.

-Как в дългосрочен план виждате бъдещето на вашите дружества? Как ще се справите с натиска от страна на ЕС за намаляване на емисиите въглероден диоксид?

-В дългосрочен план, за да отговорим на изискванията за намаляване на емисиите въглероден диоксид е необходимо да се въведат новаторски технологии. В този процес биомасата като един от най-екологичните и най-евтините алтернативни енергийни източници, има голямо влияние. Тя се разглежда като една от значимите алтернативи за производство на електрическа и топлинна енергия. Биомасата се превръща във все по-важна част от енергийния микс. По тази причина ние започнахме усилена работа по нейното внедряване в производствената дейност.

Въпросът с опазването на околната среда и здравето на хората е изключително важен и ние сме се ангажирали изключително сериозност подобряването на екологията на предприятието.

-Разкажете ни повече за тази инвестиция в използването на биомаса.

-Това е инвестиция, която сериозно допринася за подобряване на екологията на нашето производство. Разнообразяването на производствения ни микс, спомага да поддържаме високи екологични стандарти.

За съжаление че на този етап не се използва ефективно енергийният й потенциал. Разработена е национална дългосрочна програма за насърчаване на използването на биомаса за периода 2008-2020 г. Още през 2007 г. е приет и Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, които също насърчава употребата им. У нас като че ли се гледа с недоверие към ползите от биомасата.

Основните опасения на хората са, че тя замърсява, но категорично не е така. Все пак биомасата са слънчогледови люспи и слама. Какво неекологично има в тях? Те са природни продукти.

-Какви мероприятия са планирани за летния период?

-След края на отоплителния сезон, преминаваме към осъществяване на планираните ремонтни дейности по инсталацията ни. По график предвиждаме ремонт на амортизирани участъци от топлопреносната ни мрежа.

Това се прави с цел в максимална степен да гарантираме надеждната работа през следващия отоплителен сезон на всички наши съоръжения. При нас през цялата година се следи състоянието на съоръженията Използваме летните месеци за по-големи ремонти, защото тогава отоплението е спряно и абонатите ни няма да усетят всички тези дейности.

-След отмяна на извънредното положение, възстановихте ли нормалния работен режим?

-Започнахме постепенно да възстановяваме нормалния работен процес, но все още действат разпоредби от закона, които ни забраняват определени дейности. Това е така, защото на 13 май 2020 г. Законът за мерките и действията по време на извънредното положение не бе отменен изцяло и действието на някои негови текстове бе удължено с два месеца след тази дата. Освен това министърът на здравеопазването издаде Заповед с която въвежда противоепидемични мерки до 14 юни 2020 г. В нея са предвидени противоепидемични мерки, които са задължителни за всички дружества.

Върнахте ли на работа всички служители?

Поради гореспоменатите законови изисквания все още не са върнати на работа всички служители, а само тези, при които дистанционната форма на полагане на труд е неприложима. Пример е отчетът на уредите за дялово разпределение, във връзка с изготвяне на изравнителните сметки.

За финал ще призова Вас и читателите Ви да бъдем отговорни не само към себе си, но и към обществото, защото само така ще преодолеем по-бързо и по-леко последиците от кризата.

оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране