07.02.2019 | 22:26
ЕК отчита забавяне на българската икономика

Ръстът губи скорост заради отслабването на износа

Ръстът на реалния БВП в България губи инерция през 2018 г., когато българската икономика нарасна 3,2%, в сравнение с 3,8% през предходната година, показва икономическата прогноза на Европейската комисия.

Основният двигател на това забавяне е отслабването на износа, дължащо се на по-малко външно търсене от големи търговски партньори в ЕС и Турция, както и някои специфични за отделните страни събития. Тенденциите в националната икономика са по-положителни. Увеличаването на заплатите продължава да стимулира потреблението, а използването на ЕС финансиране  дава тласък на инвестициите. Данните от проучването сочат нарастващи поръчки и по-висока производителност, което предполага, че растежът на БВП трябва да бъде възстановен през следващите тримесечия.

Вътрешното търсене е основният двигател на растеж през 2018 г. и се очаква да остане такова през 2019 и 2020 г. Затягането на пазара на труда и допълнителните увеличения на заплатите в публичния сектор следва да осигурят постоянна подкрепа. Частните и публичните инвестиции също се очаква да останат силни благодарение ниските лихвени проценти и финансиране от ЕС. Като цяло се очаква ръстът на реалния БВП да нарасне до 3,6% през 2019 г. и да остане 3,6% през 2020 г. Настоящият модел на растеж предполага сравнително малък ефект от външни фактори и се очаква износът да доведе до етап нa умерено възстановяване. Рисковете за икономическите перспективи намаляват основно поради възможно по-слабо търсене на основните експортни пазари.

Ценовият натиск се увеличи през 2018 г. Като цяло общата инфлация достигна 2,6% през 2018 г. Въпреки силното търсене и високия ръст на заплатите, инфлацията се очаква да спадне до 2% през 2019 г., главно в резултат на базови ефекти, а след това да намалее още повече до 1,8% през 2020 г.

Прогноза за икономическия растеж в България в %

2018 г.2019 г.

Уникредит Булбанк 3.5 3.9

МФ 3.6 3.7

Световна банка 3.3 3.1

ЕК 3.2 3.6

БНБ 3.9 4.0

ЕБВР 3.6 3.4

оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране