13.04.2024 | 12:20
Eто къде отиват 98-те милиона лева, предвидени за изборите на 9 юни
За разходи на Централната избирателна комисия са предвидени 4 650 000 лева

Министерският съвет публикува подробна план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейски парламент на 9 юни, съобщава БТА. Общата сума на предвидените разходи е 98 179 400 лв.

За разходи на Централната избирателна комисия са предвидени 4 650 000 лв. От тях 650 000 са за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори, а 1 500 000 лв. ще отидат за материално-техническото осигуряване на изборния процес, включително отпечатването на хартиените бюлетини, за компютърна обработка на данните и за разяснителната кампания. Останалите 2 500 000 лв. са предвидени за разходи за медийните пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети.

За разходи на Министерския съвет за подготовката на изборите са заделени 8 441 200 лв. От тях 3 327 000 лв. ще бъдат за възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на районните избирателни комисии, а останалите 5 114 200 лв. ще послужат за логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните администрации.

За трансфери към общините за подготовката на изборите са заделени 52 918 200 лв. От тях за възнаграждения на членовете на секционни избирателни комисии ще отидат 38 149 700 лв., а за логистичното осигуряване на изборния процес – 14 768 500 лв.

Останалите разходи по бюджетни организации са следните:

Разходи за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване – 2 131 800 лв.; разходи за Министерството на вътрешните работи – 15 120 000 лв.; за Министерството на външните работи – 9 293 000 лв.; за Министерство на правосъдието – 87 000 лв.; за Министерството на образованието и науката – 38 800 лв.; за Министерство на икономиката и индустрията – 164 000 лв.; за Министерството на електронното управление – 2 162 800 лв.; за Българското национално радио – 850 000 лв., за Българската национална телевизия – 2 000 000 лв.; за Българската телеграфна агенция – 250 000 лв.; за Съвета за електронни медии – 45 000 лв.; за Сметната палата – 27 600 лв.

оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране