06.06.2024 | 12:07
Контрера, ВМРО: Ще извадим България от „блатото“ на Европа!
Преодоляване на регионалния дисбаланс, насърчаване на образованата раждаемост, подкрепа за производството и земеделието, достъпно здравеопазване с достойни заплати за медиците и медицинския персонал

Доверието е абсолютно задължително, за да има нормален обществен разговор и нормален политически процес. В последните години доверието към ВМРО се връща, каза кандидатът за народен представител от ВМРО и общински съветник в СОС Карлос Контрера в „Лидерите говорят. Стратегии на фокус“ по Радио „Фокус“.

Липсата на доверие в институциите, в системите на държавно и общинско управление и в политическите субекти е огромен проблем. В последните години то съвсем ерозира и това е една от причините хората масово да не упражняват правото си на вот, посочи Контрера. Когато има толкова много съмнения и недоверие, това поставя под въпрос легитимността на всяко едно решение, което се взима. Хората на обществени позиции трябва да сменят начина на изказ и отношението към гражданите, за да можем да се върнем на базови нива и наистина да започнем да говорим за проблемите, а не да се замеряме непрекъснато със скандали и обвинения, което е абсолютно контрапродуктивно, подчерта той.

Целта на ВМРО в тази кампания е да постави реалните теми и въпроси, които касаят българския дневен ред, не толкова външнополитическите. Гражданите се чувстват непредставени, тъй като в политическото и в медийното пространство голяма част от въпросите, които ги вълнуват, ако щете на битово ниво, не се чуват като разговор, не се чуват и решенията. България има проблеми с демографския въпрос, със сигурността, с развитието на икономиката, със защитата на правата на гражданите. Целта на ВМРО е да даваме решения, заяви кандидатът за народен представител.

Необходимост от реформи

По думите му „реформа“ е вече опорочен термин. За три десетилетия се извършваха какви ли не „реформи“, но не виждаме ефекта, качествения резултат от тях, отбеляза Контрера.

Според МВРО държавата трябва да постави фокус върху подпомагането на младите работещи семейства. ВМРО предлага конкретни мерки. Една от тях е детски надбавки за работещите семейства в размер на 500 лева месечно. Отглеждането на дете е скъпо и държавата трябва да застане зад семействата, те да усетят, че тяхното битие има значение за институциите, за хората, които правят политика. Заплащането на втората година от майчинството в момента е в размер на 780 лева. Тези средства са под екзистенцминимума не просто за отглеждането на дете, а и за съществуването на родителя. Формулата, която ВМРО предлага, е майчинството през втората година да бъде обвързано с минималната работна заплата и по формула да се равнява минимум на две минимални работни заплати. Третата мярка е свързана с осигуряване на възможност млади български семейства да закупят своето първо жилище, като през Закона за банките се даде възможност за нисколихвени ипотечни заеми с гратисен период между 5 и 8 години, а сделките за закупуване на първо жилище да бъдат освободени от ДДС. Ако тези три мерки бъдат приложени, според мен ще повлияят пряко на няколкостотин хиляди души в държавата, обясни общинският съветник от ВМРО.

Социална политика и демографска картина

Демографията е социален, национален и икономически проблем заради топенето на нацията. Населението застарява поради ниска раждаемост и емиграция към Западна Европа и САЩ, където живеят може би 2 милиона българи. С мерки за подпомагане на младите семейства, но и с насърчаване на българските предприемачи можем да се опитаме да създадем такава среда на живот, че хората да живеят нормално и да виждат перспектива. В последните години нашето общество, независимо дали говорим за по-младите, по-възрастните или най-възрастните, не виждат перспектива, което е огромният проблем, посочи Карлос Контрера.

Трябва да има стратегия за разрешаване на проблема с обезлюдяването на регионите в страната и създаването на нормална среда за живот. Сериозен проблем е лошото състояние на инфраструктурата, което сваля качеството на живот в цели области. Говоря за проблемите с достъпа до питейна вода, за ложите пътища, за липсата на нормално здравеопазване, състоянието или липсата на канализационна мрежа. Когато всеки ден живееш в една такава неблагоприятна среда, започваш да се замисляш дали да не емигрираш към София. Превърнахме се държава, която концентрира своето население в четири-пет големи града. Всичко останало е заплашено да се превърне в една демографска и териториална пустиня, което е опасно като процес. Затова трябва да се насърчава разкриването на местни производства на малки и средни предприятия, за да бъдат задържани хората по места, подчерта кандидатът за народен представител от ВМРО.

Според него Българската банка за развитие е добър инструмент за водене на целенасочена икономическа политика. ББР може да разкрие свои клонове във всички областни градове, което ще улесни достъпа на предприемачи до нейните продукти под формата на нисколихвени кредити за кредитиране на българския бизнес, поясни Контрера.

Трите приоритетни икономически сектора според ВМРО са земеделие, туризъм и хранително-вкусова преработвателна промишленост. Необходимо е въвеждане на особени правила за стимулиране на тези сектори, смята кандидатът за народен представител. Предлагаме нисколихвени кредити за малки и средни български предприятия в размер до 5 милиона лева, като гратисният период за изплащане на лихвите ще е между 5 и 8 години. Предлагаме за стартиращи предприятия до 85% от кредита да се гарантира от Националния гаранционен фонд, което ще даде облекчени условия за започване на бизнес, обясни той.

Земеделието е стратегически ключов отрасъл, който може да носи огромна принадена стойност на българската икономика, да осигурява заетост и да гарантира продоволствената сигурност на нацията, смята Контрера. “В земеделието активно работим с експерти, които имат своите виждания. ВМРО подкрепя плана Кумчев“ и мащабна промяна във философията за разпределяне на субсидиите за земеделските производители. Предложението на ВМРО е субсидирането да става на тон реализирана продукция. По този начин ще решим и част от проблемите със схемите и корупцията в земеделието, посочи Контрера.

ВМРО смята, че трябва да се въведе реална финансова децентрализация на българските общини. Първото предложение е 5% от Корпоративния данък, събиран от икономическите субекти и фирми, автоматично да се връща към общините, за да не се позволява на министъра на финансите субективно да преценява на кого да предоставя тези средства. Тези 5% трябва да се използват само за капиталови разходи, което означава ремонт на пътища, ремонт на образователна, здравна, ВиК инфраструктура и изграждане на нова, без тези средства да засягат или променят останалите отношения между общините и държавния бюджет, поясни Карлос Контрера.

Второто предложение е 5% от ДОО също да се връща по местоживеенето на работника. По този начин ще насочим средства за облагородяване на градската среда за достигане на онзи поносим стандарт на живот, допълни той.

От инфраструктурна, логистична, демографска, урбанистична гледна точка българските региони трябва да се развиват сравнително равномерно, за да не се позволява създаването на т.нар. агломерации и мегаполиси, в какъвто се е превърнала София. Това трябва да се промени като модел. Ако това се приложи, ще намалим натиска върху големите градове и ще решим част от градските проблеми, смята водачът на листите на ВМРО в 23 и 24 МИР в София Контрера.

Той заяви, че не е оптимист за приемането ни в Шенген. Покрай последните скандали с главния секретар на МВР реално дадохме аргументи сами срещу себе си. Що се отнася до еврозоната, ние като държава не отговаряме в момента на критериите за приемане, най-малкото заради инфлацията. Огромна е и въпросителната с публичния дълг, който продължава да расте. ВМРО е на мнение, че трябва да приемем еврото тогава, когато стандартът ни на живот се доближи до средноевропейския. В момента това категорично не е така, подчерта Контрера.

Подоходният критерий трябва да отпадне, защото той е несправедлив. Той удря точно върху работещите, върху тези, които полагат усилия да бъдат обществено полезни, допълни той.

Здравеопазване

Липсата на качествено здравеопазване е една от причините населените места да се обезлюдяват. ВМРО предлага конкретни мерки, които ще внесе в следващото Народно събрание. Една от тях е създаването на фонд в размер на 100 милиона лева годишно, с който да се ремонтират общински и държавни болници и поликлиники.

Един от големите проблеми в здравеопазването е липсата на кадри. В момента в системата липсват 30 000 медицински сестри, а без адекватни възнаграждения проблемът не може да бъде решен, заяви зам.-председателят на ВМРО Контрера.

В Закона за здравето трябва да бъдат въведени минимални прагове за заплащане на медицинския персонал: минимум 1500 лева стартова заплата за санитари и шофьори на линейки, минимум 3000 лева стартова заплата за медицински сестри, акушерки, лаборанти, фелдшери, парамедици и минимално възнаграждение за лекари в размер на 4000 лева.

ВМРО ще предложи текст в Закона за общинската собственост и в Закона за държавната собственост, който да позволява на определени категории професии, например педиатри, да ползват преференциален режим за получаване на общински или държавни жилища. По този начин младите кадри от системата, които са се насочили към педиатрията, могат да бъдат запазени по региони и ние да осигурим на педиатрична грижа на децата, обясни още Контрера.

Образование

ВМРО смята, че системата на делегираните бюджети трябва да бъде прекратена като подход и да се въведе принципа финансирането да бъде на база резултати. Колкото по-добри резултати в националните външни оценявания постига едно учебно заведение, толкова по-добре да бъде финансирано то. В момента имаме учебни заведения, които отчитат рекорди по посещаемост, изключително добър успех на своите ученици, но когато се премине през външната цедка, се оказва, че една част от тези деца са функционално неграмотни. Този подход унищожава бъдещето на нашите деца, залъгвайки ги, че с дребни врътки можем да постигаме успехи, коментира Карлос Контрера.

Екология и климат

Според него е необходимо създаването на всеобхватна програма по управление на питейните води, тъй като цели региони в страната страдат перманентно от липса на нормално водоснабдяване. ВМРО предлага създаването на държавен фонд, който да се занимава с ключовите водни проекти – изграждане на язовири, основен ремонт и изграждане на магистрални водопроводи, пречиствателни станции и подмяна на ВиК мрежата. Имаме две конкретни предложения – да бъде довършен язовира, проектиран за водоснабдяване на Петрич, и язовира, който да водоснабдява общините Благоевград и Симитли. Необходимо е незабавно започване на основния ремонт на язовир „Огоста“ и основен ремонт на язовир „Бели Искър“, който е ключов за водоснабдяването на София, обясни още зам.-председателят на ВМРО Карлос Контрера.

оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране