27.06.2019 | 13:53
КЗК откри картел при санирането
Установени са фирми манипулирали поръчки по държавната програма

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) откри картел при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Досега правителството на Бойко Борисов е отпуснало общо 2 млрд. лв., като с тези пари трябваше да бъдат санирани около 2200 блока в цялата страната. В тази програма няма самоучастие от страна на собствениците, което предполага занижен контрол от тяхна страна и възможност за злоупотреби от страна на общини и фирми.

КЗК е установила, че няколко фирми са сключили забранено споразумение за манипулиране на процедурите по възлагане на обществените поръчки за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сградите и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сгради и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки. Целта им, според КЗК, е да се ограничи или премахне напълно конкуренцията на пазара.

Тези обследвания и паспортът са задължителни преди да започне същинската работа по саниране, подмяна на дограми и щрангове.

Производството пред КЗК е образувано по сигнал на кмета на Община Търговище, който изпраща на Комисията информация и доказателства за договорки между участниците в обществена поръчка на община Търговище за разпределяне на обектите, възлагани в рамките на Националната програма за енергийна ефективност.

Вследствие на получения сигнал, Комисията е извършила внезапни проверки на място в офисите на трима от участниците – „ВМЛ-консулт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД и „Евиданс инженеринг“ ЕООД. Иззети са копия на електронна кореспонденция, съдържащи данни за подобни договорки между участници и в други процедури за възлагане на обществени поръчки по държавната програмата, включително и в процедура на кмета на Община Пловдив.

На база на събраните доказателства, Комисията конституира като ответни страни в производството и други търговски дружества и еднолични търговци, както и техни обединения, участници в обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност в общините Пловдив и Гоце Делчев.

Комисия за защита на конкуренцията предявява твърдения за извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК на:
 • „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД,
 • „Ивалс – Дренски“ ЕООД,
 • „Ди Ви Консулт БГ“ ООД,
 • „Трансконсулт – БГ“ ООД,
 •  „Полисструктор“ ЕООД,
 • „Енерджи Про ДМ“ ЕООД,
 • „ЗС Консултпроект“ ЕООД,
 • „Инфра консулт груп“ ООД,
 • „Графити“ ООД,
 • „Енергийна ефективност“ ООД,
 • „Супервайзер“ ЕООД,
 • „Енерджи Ефект“ ЕАД,
 • „ЕП Консулт“ ЕООД,
 • „СМ Контрол“ ООД,
 • „Българо-австрийска консултантска компания“ АД,
 • „Корект Консултинг“ ООД,
 • „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД,
 • „ЛЕСС“ ЕООД, „Йода“ ООД,
 • „Контрол-Инвест“ ЕООД,
 • „Микс Инженер Консулт“ ООД,
 • „Пловдивинвест“ АД,
 • „Стройконтрол“ ООД,
 • „Тракия Гарант“ АД,
 • ЕТ „Билдбой – Емил Бойчев“,
 • „Софена“ ЕООД,
 • „Д – Консулт“ ООД,
 • „Ефектива“ ЕООД,
 • „Стройнорм“ ЕООД,
 • „Геоарх“ ЕООД,
 • „Вигора“ ЕООД,
 • „Степ“ ЕООД,
 • „Архкон Проект“ ЕООД.

В срок от 45 дни адресатите на определението имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.

оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране