01.03.2019 | 12:06
Лихвите по депозитите отново около нулата
Индексът ЛЕОНИА Плюс през януари 2019 г. e -0.50%

През януари 2019 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%, като запазва нивото си в сравнение с януари 2018 г. и с декември 2018 година, съобщи БНБ.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през януари 2019 г. e -0.50%. Спрямо януари 2018 г. той намалява с 0.01 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с декември 2018 г. – с 0.0019 пр.п. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през януари 2019 г. е 0.72%. Спрямо януари 2018 г. той се понижава с 0.18 пр.п., а спрямо декември 2018 г. се увеличава с 0.0028 пр.п.

Депозити

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за нефинансовите предприятия през януари 2019 г. в сравнение с януари 2018 г. спада с 0.17 пр.п. до 0.09%, а по тези в евро – с 0.11 пр.п. до 0.13%. В сравнение с декември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.03 пр.п., а по тези в евро – с 0.11 пр.п.

През януари 2019 г. спрямо януари 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро за домакинствата намалява съответно с 0.03 пр.п. и с 0.04 пр.п. до 0.16%. В сравнение с декември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро се понижава с 0.06 пр.п.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове за нефинансовите предприятия през януари 2019 г. спрямо януари 2018 г. нараства с 0.01 пр.п. до 0.01%, а по овърнайт-депозитите в евро спада с 0.01 пр.п. до 0.0021%. В сравнение с януари 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.23 пр.п. до 0.13%, а по тези в евро – с 0.19 пр.п. до 0.15%.

През януари 2019 г. спрямо януари 2018 г. средният лихвен процент по овърнайтдепозитите в левове за домакинствата се понижава с 0.01 пр.п. до 0.02%, а по овърнайт-депозитите в евро се увеличава с 0.0007 пр.п. до 0.02%. При депозитите с договорен матуритет в левове той спада с 0.14 пр.п. до 0.28%, а по тези в евро – с 0.12 пр.п. до 0.24%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове в сравнение с януари 2018 г. се повишава с 0.0005 пр.п. до 0.06%, а по тези в евро намалява с 0.0002 пр.п. до 0.08%.

Кредити

През януари 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за нефинансовите предприятия до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2018 г. с 0.01 пр.п. до 3.94%, а по тези, договорени в евро – с 0.75 пр.п. до 2.80%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0.46 пр.п. до 2.73%, а по тези, договорени в евро – с 0.95 пр.п. до 3.63%. През януари 2019 г. спрямо декември 2018 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 0.22 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0.15 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.58 пр.п., а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0.72 пр.п.

През януари 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава в сравнение с януари 2018 г. с 0.48 пр.п. до 8.57%, а по тези в евро спада с 0.98 пр.п. до 4.18%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.38 пр.п. до 3.28%, а по жилищните кредити в евро – с 0.50 пр.п. до 3.59%. Средният лихвен процент по другите кредити5 в левове нараства с 0.74 пр.п. до 2.58%, а по другите кредити в евро – с 2.25 пр.п. до 5.19%.

През януари 2019 г. спрямо декември 2018 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.51 пр.п., а по тези в евро се повишава с 0.40 пр.п. При жилищните кредити в левове той нараства с 0.02 пр.п., а при жилищните кредити в евро спада с 0.04 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.12 пр.п., а при другите кредити в евро се увеличава с 2.80 пр.п. Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през януари 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. се повишава с 0.20 пр.п. до 10.56%, а по кредитите за потребление в евро се понижава с 0.86 пр.п. до 4.66%.

През януари 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо януари 2018 г. с 0.36 пр.п. до 3.68%, а по жилищните кредити в евро – с 0.49 пр.п. до 3.99%. През януари 2019 г. в сравнение с декември 2018 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове намалява с 0.83 пр.п., а по тези в евро нараства с 0.58 пр.п. При жилищните кредити в левове той се увеличава с 0.11 пр.п., а по тези в евро – с 0.05 пр.п.

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове за сектор Домакинства през януари 2019 г. в сравнение с януари 2018 г. се повишава с 0.46 пр.п. до 14.16%, а по овърдрафта в евро – с 0.04 пр.п. до 10.23%. През януари 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти6 , извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 1.07 пр.п. до 19.37%, а по тези в евро се понижава с 0.42 пр.п. до 17.55%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през януари 2019 г. спрямо януари 2018 г. спада с 0.02 пр.п. до 7.95%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.66 пр.п. до 7.11%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.57 пр.п. до 3.97%, а при жилищните кредити в евро – с 0.48 пр.п. до 5.15%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове се повишава с 0.18 пр.п. до 2.75%, а по другите кредити в евро се понижава с 0.33 пр.п. до 4.50%.

През януари 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по овърдрафта за сектор Нефинансови предприятия в левове спада с 0.51 пр.п. до 3.05%, а по овърдрафта в евро – с 0.64 пр.п. до 2.54%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 0.32 пр.п. до 3.55%, а по тези в евро – с 0.63 пр.п. до 3.27%

оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране