16.07.2019 | 21:19
Необходими са повече възобновяеми източници за стабилизиране на цената електроенергията
Цените зависят главно от дела на различните производители в енергийния микс на всяка една страна – топлофикации, ядрени централи и възобновяеми източници в т.ч. слънчеви панели, вятърни централи, биомаса и водни централи

През последните дни се вдигна много шум около високата цена на електрическата енергия на Българската енергийна борса, която бе формирана в началото на месец юли веднага след началото на новия регулаторен период, пише Епицентър.бг.

Представители на различни производствени фирми, които са големи консуматори на електрическа енергия, възнегодуваха, че им е непосилно да заплащат генерираната висока цена. От своя страна, от Министерството на енергетиката апелираха към всички заинтересовани да не разчитат единствено на пазара „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса, а да сключват двустранни търговски сделки, за да си подсигурят електрическа енергия на фиксирани цени, като по този начин ще намалят зависимостта си от колебанията в ценовите равнища на енергийната борса.

Действително по темата се чуха мнения от страна на различни експерти, но опитахме сами да си направим едно по-задълбочено проучване относно причините за високите цени на българската енергийна борса в сравнение с чуждестранните. В обществеността се твърди, че цените, на които се търгува електрическа енергия в България, са сред най-високите в Европа. Опитахме се да разберем дали реално това е вярно или цените са високи, само в определени дни, които се цитират.

Считаме, че за да бъдат напълно безпристрастни, подобни заключения е необходимо да се правят единствено и само след осъществяване на подробен анализ на по-дълъг период от време, в противен случай са на лице предпоставки за създаване на погрешни тълкувания на цифрите.

Очевидно не всеки ден цените на електрическата енергия в България са сред най-високите на територията на Европа. Можем да дадем пример за дата 08.07.2019 година, когато цената в България е била 54.55 евро, а цените в близките Сърбия, Румъния и Унгария се различат в стойности под 50 цента. За същия ден цената в Гърция е достигнала 65,1 евро, т.е. тя е с 10 евро над цената в България. Сега да сезираме ли органите на властта, че за конкретния ден токът се е оказал по-евтин?

Истината е, че причината за по-високите борсови цени на електрическата енергия в страните от нашия регион е фактът, че държавите, намиращи се в централната и западната част на континента, притежават значително повече възобновяеми източници на енергия и благодарение на тях успяват да задържат цените на електрическата енергия в значително по-ниски нива. Също така междусистемните връзки на западните пазари са с по-голям капацитет и потоците на енергия са по-големи,което създава предпоставка за по-ликвидни пазари и потоци на енергия от по-евтини към по-скъпи пазари.

За да се коментират тези цени, е необходимо да се проучи по-подробно какви са производствените мощности в конкретните държави, тъй като цените зависят главно от дела на различните производители в енергийния микс на всяка една страна – топлофикации, ядрени централи и възобновяеми източници в т.ч. слънчеви панели, вятърни централи, биомаса и водни централи.

Усилията на Европейския съюз са изцяло насочени към увеличаване на дела на възобновяемите източници на енергия във всички страни, които членуват в Обединението. За съжаление в нашия регион все още сме твърде далече от количествата, които се произвеждат в развити страни като Германия, Швейцария и Холандия. Тези държави са изградили голям брой „зелени“ мощности. Видно е, че благодарение именно на тях борсовите цени на електрическата енергия са значително по-ниски в сравнение с цените в държавите от Източна Европа, в които делът на възобновяемата енергия е значително по-малък.

Германия е първата страна, член на Европейския съюз, в която основен източник на енергия вече са възобновяемите източници и през последните месеци успяха да изместят дела на въглищните централи. В страната над 40% от производството на енергия се осъществява от т.нар. „зелени“ източници. Като целта, която са си поставили германците, е до 2030 година 65% от електричеството да се осигурява изцяло от възобновяеми източници на енергия. Любопитен факт е, че на връх 1 май Деня на труда тази година 100% от потреблението на електрическа енергия в цялата страна бе покрито единствено от възобновяеми енергийни източници, което според изнесените данни от Федералното правителство направи цените на тока отрицателно число.

Например, към момента Франция произвежда половината от ядрената енергия в Европейския съюз. В страната 75% от електрическата енергия се произвежда от атомни централи. Но преди няколко години френското правителство прие стратегия, според която в следващото десетилетие броят на ядрените мощности в страната ще бъде намален на половина. Ако не бъдат предприети спешни мерки за построяване на допълнителни заместващи „зелени“ мощности на територията на Франция, това ще окаже негативно влияние върху цените на електрическата енергия в страната.

Заключението, е че за момента ключът към намаляването на борсовите цени на електрическата енергия е увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници по модела на държавите от Западна Европа. Чрез това ще успеем да отговорим и на европейските изисквания.

Според доклади на Европейската сметна палата възобновяемите енергийни източници намаляват зависимостта на Европейския съюз от вноса на енергийни ресурси. Благодарение на енергията, произведена по зелен начин, се планира до 2030 година да се спестяват по 58 млрд евро на година.

По данни на Европейската комисия ВЕИ централите намаляват в общ план цената на електрическата енергия, следователно колкото повече са те, толкова повече предпоставки се създават, за намаляване на цените.

Според калкулациите на Европейската комисия между 2008 година и 2016 година цената на едро на електрическата енергия в рамките на Европа е намаляла средно с около 70%, което означава, че всеки процентен пункт увеличение на ВЕИ води до понижение на цената с 0,4 евро за мегаватчас електрическа енергия.

оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране