09.08.2019 | 17:45
Пловдивските адвокати въстанаха срещу Гешев
Колегията напомня на кандидата за главен прокурор основни принципи на правовата държава

Пловдивската адвокатска колегия е приела критично становище срещу единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев. Това става ясно от официалния сайт на колегията, която е втората по големина в страната.

Пловдивските адвокати пишат до Висшия съдебен съвет и до Висшия адвокатски съвет заради програмното интервю на Гешев по БНТ от 23 юли. В него той казва: Но г-жа Лулчева нали не забравяме, че е адвокат на един от най-богатите обвиняеми и подсъдими престъпници, като лицето, което вие наричате Брендо. Нейната работа е да защитава и да взима пари от хората, които защитава, независимо каква е истината. Спазването на принципа на обективната истина е задължение само на съда и прокуратурата. Моята работа е да ги арестувам, нейната работа е да ги спасява. Естествено е, че тя няма интерес от една работеща прокуратура. Става въпрос за интереси. В същото интервю Гешев заявява още: А по отношение на г-н Борисов, не споделям виждането на, да ги наречем, десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени.

Пловдивските адвокати заявяват “категоричното си несъгласие с прокламираните от г-н Гешев позиции”. Според тях тези изказвания на кандидата за главен прокурор са недопустими.

Колегията настоява Висшият адвокатски съвет да заяви изрична и отговорна позиция дали личността на г-н Гешев отговаря на критериите за качествата, които трябва да притежават кандидатите за главен прокурор. (Висшият адвокатски съвет излезе със становище за качествата на кандидатите преди месец.) Адвокатите призовават и Висшия съдебен съвет да вземе предвид изразените от Гешев позиции, когато преценява дали той отговоря на изискването за високи професионални и нравствени качества. Адвокатите от Пловдив призовават и колегите си от страната, “които се чувстват обществено ангажирани и отговорни за изразят своята позиция по поставените въпроси, което ще позволи за главен прокурор да бъде избрана личност, отговаряща в най-пълна степен на критериите и очакванията на правната общност, както и на българското общество”.

Юристите припомнят на Гешев, че в правовата държава необходимостта от особено уважение и специално съдействие на адвокатите не може да бъде отречена предвид особено важната им роля в защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Законът за адвокатурата приравнява адвоката със съдията по отношение на дължимото му уважение и съдействие. Затова е напълно неприемливо Гешев да има разбирания за същността на адвокатската професия и фигурата и положението на адвоката, различни от залегналите в конституцията.

“Функциите на прокурора не включват арестите на граждани, без да е доказана в достатъчна степен тяхната съпричастност към извършването на определено престъпление”, пише в становището.

Адвокатите допълват, че принципът за разделението на властите е върховно достижение на демократичните общества, върху който се изгражда съвременната правова държава. Той е залегнал в българската конституция, а не е виждане на “десните екстремисти”. Изразеното разбиране на заместник-главния прокурор и кандидат за главен прокурор за разделението на властите е в противоречие с основни принципи на държавното устройство и управление, залегнали в конституцията.

“Използваме случая да изразим и позицията си, че несъвместимо с принципите на правовата държава и презумпцията за невиновност, е да бъдат изнасяни в аванс и извън контекста отделни доказателства, събрани по висящи наказателни производства, с цел да се внуши виновността на лице, което не е осъдено с влязла в сила присъда за съответното деяния. Подобен подход грубо подрива авторитета на съдебната власт и неоправдано и силно засяга правата на обвиняемите, за които с пълна сила действа презумпцията невиновност, която подобно на принципа на разделението на властите е основополагаща за съвременната правова държава”, пишат още адвокатите, явно визирайки разпространяването на доказателства по делото за хакването на НАП.

Докато адвокатите недоволстват, прокурорите продължават да пращат възторжени становища в подкрепа на Гешев. “В лицето му ние виждаме колега, който има решителността, знанията и възможностите да заеме тази позиция, като с работата си до момента е показал, че има намерението и може да защити имиджа на прокуратурата, позиционирането й в съдебната власт и продължаване на провеждането на реформата в прокуратурата, започната от г-н Сотир Цацаров”, пишат магистратите от Окръжната прокуратура в Смолян.

оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране