16.09.2019 | 12:06
ТЕЦ „Бобов дол”: Потресени сме от качеството и чистоплътността на в. “Капитал”
Седмичникът е изопачил мнението на компанията

По повод публикациите във вестник „Капитал”, твърдения на “експерти” и изразени мнение на неправителствени организации, финансиращи се по съмнителен и непрозрачен начин, ТЕЦ “Бобов Дол” изразява следното мнение :

Потресени сме от качеството и чистоплътността на определени медии, на начина, по който те смятат, че се прави журналистика. Когато бъдем потърсени от тях ние предпочитаме да бъдем открити и да отговаряме на въпросите, които ни се задават. Ненормално и неморално е думите да ни се изопачават и поднасят в друг смисъл и контекст, доукрасени с лъжливи, подвеждащи и не точни факти.

Относно т.нар. Експерти и представители със спорна експертиза от неправителствителствени организации, които се крият зад каузата за благото на обществото, а всъщност изкарват пари от всеки един направен протест, от всяка една внесена жалба и правят т.нар. зелен рекет насочен към оператори и компании, ТЕЦ Бобов дол моли последните да използват парите, които изкарват в правене на проучвания и наемане на кадри, които боравят с точна, проверена и истинна информация. Наглост е да изказваш мнение, което е основано на хипотеза или предположение.

Четохме и се наслушахме на всякакви предположения, глупости и даже откровени лъжи.

Всички наши досегашни и бъдещи планове винаги са били насочвани към стриктното следване на поставените условия в разрешенията си от компетентните институции и екологичното законодателството.

За да бъде издадено разрешение за каквато и да е било промяна в режима на работа на инсталация като ТЕЦ Бобов дол се минава през тежка и дълга административна процедура, включваща институции като общини, РИОСВ, МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда. Процедурата за оползотворяване на отпадъци съвместно с въглища, като съотношението е 99.95 % въглища и 0.05% отпадъци е започвала преди три години. Повтаряме ТРИ ГОДИНИ. Всеки, който е искал да се запознае с документите е можел да направи това. За да може институциите да завършат една такава процедура, инсталацията, която осъществява дейността трябва да отговаря на общо установените в рамките на ЕС т.нар. Най-добри налични техники. ТЕЦ Бобов дол е с утвърдени такива.

Наслушахме се на всякакви спорни личности, които обясняват какви са температурите на горене в нашите енергийни котли. Ако всичко това, което се пише и говори беше така ние нямаше как да сме с утвърдени документи. В по- горе посочените институции сме предоставили паспортната документация на съоръженията на нашата централа и вярваме, че всеки, който иска би искал може да ги намери и да се запознае с тях и да разбере, че температурата на изгаряне е достатъчно висока, че са направени промени в инсталацията, които водят до това процесите в инсталацията да отговарят на всички, както европейски, така и национални изисквания.

В медиите се спекулира много за това какво е оползотворяване на отпадъци. Процеса не е свързан с това просто да се вземе от депо отпадък и да се изгори. Отпадъците, които ТЕЦ Бобов дол ще приема като алтернативно гориво на въглищата са такива, които са преработени за да станат гориво. Те представляват т.нар. Чист отпадък, който се подава в инсталации като топлофикацията, която се намира в центъра на Виена, както и в такива, които се намират в Швейцария. Знаете ли, че в Швейцария отпадъците, които се генерират от населението изцяло са оползотворяват с цел производство на енергия и това е една от причините, поради които те имат по-евтина електро и топлоенергия.

За жалост в България RDF горивото се оказа благоприятна опорна точка за много политически кръгове и медии. Никой не се постара, дали от институция или медия, да обясни какво е това кръгова икономика, че депонирането на отпадъци се смята за най-лошото нещо в цяла Европа и се толерира оползотворяването им с цел получаване на енергия, защото точно тази енергия е най-евтината за потребителите. Ние имаме желание да бъдем част от този процес и то така, както е регламентирано в цяла Европа, с проверки и непрестанен мониторинг.

Съществуващата инсталация на ТЕЦ Бобов дол ЕАД отговоря и се класифицира като „Инсталация за съвместно изгаряне”, съобразно изискванията на Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. С цел пълното привеждане в съответствие с изискванията на екологичното законодателство и изпълнение на заложените в комплексното разрешително екологични норми по опазване на компонентите на околната среда на площадката на дружеството са изградени и се експлоатират пречиствателни съоръжения за емисиите в атмосферата и същите се считат за най добри налични техники /НДНТ/ за големи горивни инсталации. Инсталацията на централата е оборудвана със средства за извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите в атмосферния въздух всеки месец се докладват на институциите.

След като се установи, че инсталацията изпълнява всички изисквания, тогава компетентните органи издават ново комплексно разрешително, в което са включени нови алтернативни горива /биомаса и неопасни отпадъци/.

Уточняваме, че отпадъците, които са доставяни на площадката на дружеството са въз основа на сключени договори с български и чужди фирми, притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци. Вносът на отпадъци също се извършва при спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Регламент 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци, като контролът е от страна на редица контролни институции Министърът на околната среда и водите, министърът на вътрешните работи, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директорът на Агенция „Митници“.

ТЕЦ Бобов дол искрено се надява, че ще се ложи край на разпространяването на всякакви нелепи твърдения. Не виждаме никакъв смисъл да използвате централата, както за политически цели, така и за изкарване на политически дивиденти. Ако нямате възможност да правите по друг начин предизборна кампания или да изкарвате пари от субсидии, защото трябва да отчитате неправителствена дейност в нашата страна, моля сменете си екипа по връзки с обществеността и залагайте на друга стратегия! Имайте в предвид, че малко работещи предприятия останаха в страната, а в този сектор, мислим, че се броят на пръстите на двата ни ръце.

оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране