20.05.2019 | 2:07
Въвеждат финансови ограничения за държавни и общински болници
Министерството ще прилага критерии за заплати, отчетите ще се правят онлайн в нова информационна система

Нови ограничения въвежда МЗ за болниците с 50% държавно участие, общинските и комплексните онкоцентрове (КОЦ). Тe са заложени в проекта на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските болници и КОЦ, публикувана за обществено обсъждане на електронната страница на МЗ.

Проектът предвижда ръководствата на лечебните заведения да подготвят 3-годишна програма за дейността и годишна бизнес програма. Първата трябва да бъде представена на министъра на здравеопазването до 2 месеца след сключване на договор с болничния шеф, а втората – до 28 февруари на текущата година.

Предвижда се създаването или изграждането на уеб базирана информационна система, която съдържа електронни отчетни форми. Електронните отчети се представят до 25 число на месеца, следващ съответното тримесечие. Болниците трябва да подават и предварителни и окончателни годишни отчети за текущата година. Така МЗ ще може да наблюдава и контролира финансите на всяка болница по-лесно.

Наредбата ограничава и свободата на болничните шефове за обществени поръчки за строителство и апаратура, които са над 70 хил. лв. В тези случаи министърът трябва да бъде предварително уведомен. Проектът забранява и увеличаване на просрочените задължения на болниците, както и поемането инвестиции, които не са предвидени в бизнес плана, освен ако не става въпрос за аварии. За покупката на лекарства също са наложени ограничения – цената им не трябва да е по-висока от пределната.

Заплатите на персонала се определят по вътрешни правила на болницата, но трябва да са съобразени с приходите и разходите, числеността на персонала – общо, по структурни звена и по длъжности, както и колективните трудови договори.

От мотивите на министъра става ясно, че вследствие на въвеждането на стандарта за финансово управление от май 2018 г. в държавните болници били намалени просрочените задължения и към 31 декември 2018 г. са 125,9 млн. лв., при 152,3 млн. лв. за 2017 г. Очакванията на МЗ са през 2019 г. те да бъдат редуцирани до 25% спрямо отчетените за 2018 г.

Просрочените задължения на общинските болници към 31 декември 2018 г. са 35,1 млн. лв., докато през 2017 г. били 43,2 млн.лв., се хвалят от МЗ и поясняват, че голяма част от общинските болници прилагали доброволно финансовия стандарт, въведен от МЗ за държавните болници. Ведомството на Кирил Ананиев се хвали, че приходите през 2018 г. на болниците нараснал със 73,8 млн. лв., а разходите – с 48,6 млн. лева.

оставете коментар

Антени не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране