Накараха ме насила да стана лидер [...]

Разбирам, че Европейската народна [...]