Спор за цената на градското [...]

  Две открити и три закрити тераси [...]

Сдружение от три фирми е прокарало [...]